Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:17
-00:29:32
+00:36:21
8544 2014
436 / 498
-00:23:01
+00:33:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii