Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:45
-00:35:04
+00:30:49
7012 5723
367 / 498
-00:28:33
+00:27:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii