Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:17:30
-00:32:32
+00:46:48
7224 2627
K30 : 1212
236 / 247
-00:10:58
+00:39:54
01:04:21
-00:42:24
+00:34:52
9227 2508
350 / 476
-00:32:35
+00:32:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii