Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:31
-00:30:18
+00:35:35
8410 6471
86 / 100
-00:15:59
+00:28:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii