Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:26
-00:24:23
+00:41:30
9284 2467
472 / 498
-00:17:52
+00:38:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii