Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:03
-00:22:46
+00:43:07
9410 2541
480 / 498
-00:16:15
+00:39:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii