Anna Zielenkiewicz

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
01:06:23
-00:37:47
+00:36:03
6922 1995
K30 : 973
4
337 / 413
-00:20:48
+00:32:14
01:02:10
-00:47:44
+00:33:12
6567 1718 1
309 / 414
-00:22:19
+00:27:14
01:22:16
-00:24:29
+00:52:47
11778 4100 1
581 / 585
-00:10:45
+00:50:36
01:13:34
-00:22:15
+00:43:38
9451 2571 1
460 / 478
-00:12:38
+00:43:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii