Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:22:06
-00:24:39
+00:52:37
11772 7677
133 / 133
+00:42:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii