Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:13
-00:33:36
+00:32:17
7504 6003
77 / 100
-00:19:17
+00:24:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii