Michał Wojciechowski

ACCENTURE / ACCENTURE
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:07:29
-00:36:41
+00:37:09
7164 5027
M30 : 2205
41 39
344 / 404
-00:23:57
+00:28:49
00:57:45
-00:38:04
+00:27:49
5829 5019 14 16
257 / 436
-00:36:07
+00:23:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii