Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:00
-00:47:15
+00:31:07
4119 554
157 / 256
-00:47:15
+00:23:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii