Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:40:53
-01:05:52
+00:11:24
190 181
4 / 592
-00:43:53
+00:03:45
00:43:40
-00:52:09
+00:13:44
481 456
24 / 427
-00:38:46
+00:06:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii