Łukasz Wasiak

Urząd M.St Warszawa / Grupa Biegowa UM W-wa, Urząd m.st. Warszawy
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:04:23
-00:39:59
+00:33:02
5781 4203
M30 : 1827
2 1
255 / 350
-00:30:10
+00:27:21
01:05:41
-00:41:04
+00:36:12
9674 6896 1 2
491 / 592
-00:19:05
+00:28:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii