Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:58
-00:40:24
+00:32:37
5717 1545
K30 : 750
284 / 368
-00:30:11
+00:24:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii