Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:02
-00:32:47
+00:33:06
7775 6154
395 / 498
-00:26:16
+00:29:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii