Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:19
-00:32:30
+00:33:23
7856 1657
403 / 498
-00:25:59
+00:30:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii