Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:29
-00:42:16
+00:35:00
9268 2532
256 / 325
-00:23:48
+00:26:42
00:33:20
-00:15:58
+00:15:48
988 988
23 / 42
-00:11:12
+00:10:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii