Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:04
-00:47:58
+00:31:22
5380 3891
M40 : 1130
198 / 265
-00:31:46
+00:26:28
00:54:40
-00:55:14
+00:25:42
3891 3306
152 / 356
-00:27:30
+00:18:52
01:46:44
-00:00:01
+01:17:15
11855 7703
446 / 446
+01:10:05
00:49:56
-00:45:53
+00:20:00
2376 2228
95 / 395
-00:33:09
+00:15:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii