Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
01:04:25
-00:45:29
+00:35:27
7136 5077 4
275 / 345
-00:20:43
+00:29:44
00:58:19
-00:37:30
+00:28:23
6046 5158 1
240 / 403
-00:26:23
+00:22:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii