Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:02
-00:27:47
+00:38:06
8893 6682
92 / 100
-00:13:28
+00:30:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii