Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:32
-00:37:13
+00:40:03
10659 3373
489 / 541
-00:30:41
+00:35:05
00:31:35
-00:17:43
+00:14:03
744 744
37 / 86
-00:09:02
+00:14:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii