Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:47:46
-01:00:29
+00:17:53
668 633
35 / 256
-01:00:29
+00:09:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii