Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:39:06
-01:07:28
+00:09:29
95 8
5 / 247
-00:44:51
+00:05:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii