Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:52
-00:48:10
+00:31:10
5340 1468
K30 : 677
246 / 337
-00:38:41
+00:23:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii