Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w firmie Rocznik
01:00:47
-00:35:37
+00:29:16
2533 1921
M35 : 364
319
108 / 164
-00:23:12
+00:23:59
00:54:27
-00:52:18
+00:24:58
4562 4010 38
217 / 593
-00:37:34
+00:18:04
00:57:36
-00:48:58
+00:27:59
4521 4030 17
171 / 389
-00:27:46
+00:27:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii