Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:16:06
-00:23:42
+00:45:12
6388 2234
K20 : 516
223 / 234
-00:07:57
+00:42:44
01:07:55
-00:38:39
+00:38:18
7353 1560
136 / 151
-00:09:56
+00:34:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii