Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:03
-00:36:16
+00:37:22
5361 1754
K50 : 96
70 / 84
-00:15:55
+00:24:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii