Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:58
-00:43:36
+00:33:21
6230 5192
219 / 309
-00:28:51
+00:27:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii