Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:17
-00:39:28
+00:37:48
10153 3057
519 / 592
-00:17:29
+00:30:09
01:03:51
-00:42:43
+00:34:14
6470 1140
243 / 336
-00:34:58
+00:27:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii