Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:18
-00:46:16
+00:30:41
5506 765
53 / 98
-00:30:59
+00:20:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii