Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:19:25
-00:27:09
+00:49:48
8321 6238
93 / 98
-00:11:52
+00:39:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii