Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:55:20
-00:51:25
+00:25:51
5033 4355
30 / 66
-00:41:45
+00:13:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii