Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:20
-00:45:25
+00:31:51
8079 6165
270 / 392
-00:23:49
+00:23:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii