ELŻBIETA ROSA

Bóbr Tłuszcz
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:46:17
-01:00:28
+00:16:48
1064 53 2
6 / 66
-00:50:48
+00:04:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii