Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:48:42
-00:59:33
+00:18:49
842 793
41 / 256
-00:59:33
+00:10:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii