Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:25
-00:42:09
+00:34:48
6626 1212
69 / 98
-00:26:52
+00:24:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii