Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:48:37
-01:01:17
+00:19:39
1623 1508
55 / 356
-00:33:33
+00:12:49
00:50:28
-00:56:17
+00:20:59
2668 2471
102 / 446
-00:56:16
+00:13:49
00:54:54
-00:40:55
+00:24:58
4539 4077
200 / 395
-00:28:11
+00:20:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii