Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:58
-00:43:36
+00:33:21
6234 1040
192 / 247
-00:20:59
+00:29:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii