Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:34
-00:42:41
+00:35:41
4979 4153
205 / 260
-00:23:32
+00:27:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii