Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:27
-00:39:52
+00:33:46
4866 1467
K30 : 592
163 / 212
-00:24:35
+00:29:48
00:27:35
-00:21:09
+00:11:08
342 342
15 / 87
-00:12:52
+00:05:43
01:07:33
-00:39:12
+00:38:04
10241 3108
330 / 363
-00:13:06
+00:33:05
00:57:16
-00:38:33
+00:27:20
5622 739
157 / 261
-00:24:32
+00:22:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii