Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:47:57
-00:58:37
+00:18:20
1179 60
44 / 247
-00:36:00
+00:14:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii