Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
00:46:44
-01:01:31
+00:16:51
496 471 1
27 / 260
-00:50:42
+00:11:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii