Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:52:07
-00:54:27
+00:22:30
2528 2373
23 / 98
-00:39:10
+00:12:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii