Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:34
-00:34:15
+00:31:38
7298 5895
306 / 395
-00:24:27
+00:30:11
01:05:04
-00:41:30
+00:35:27
6758 5482
252 / 305
-00:27:05
+00:33:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii