Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:58
-00:44:36
+00:32:21
5968 935
179 / 247
-00:21:59
+00:28:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii