Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:52:42
-00:53:52
+00:23:05
2773 188
90 / 247
-00:31:15
+00:19:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii