Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:54
-00:37:16
+00:36:34
7048 4972
M20 : 1242
70 / 80
-00:12:40
+00:25:40
01:21:38
-00:24:56
+00:52:01
8374 6263
31 / 33
-00:10:12
+00:36:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii