Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:10
-00:43:35
+00:33:41
8814 2282
446 / 592
-00:21:36
+00:26:02
01:08:59
-00:37:35
+00:39:22
7510 1644
294 / 336
-00:29:50
+00:32:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii