Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:52:43
-00:53:51
+00:23:06
2787 2599
92 / 247
-00:31:14
+00:19:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii