Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:10
-00:34:39
+00:31:14
7165 5810
73 / 100
-00:20:20
+00:23:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii